top of page

Vergoedingen

 

Tarieven van de tandheelkundige zorg worden jaarlijks vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)

De laatste tarieven vindt u hier terug.

Eigen risico
​In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2023). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. 
Houdt u er rekening mee dat ook een gebitsprothese ten koste gaat van uw eigen risico. Het is mogelijk om uw wettelijk eigen risico gespreid te betalen, informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

 

​Vergoeding volledige prothese voor boven- en/of onderkaak

Er wordt gesproken van een volledige prothese als er geen eigen tanden meer in de kaak aanwezig zijn.

  • 75% vergoeding uit de basisverzekering. Er geldt een eigen bijdrage van 25%​

 

Vergoeding implantaat gedragen prothese

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar*.

  • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%

  • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%

  • Een tegelijkertijd vervaardigde reguliere bovenprothese i.c.m. een onderprothese op implantaten kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%

  • Een tegelijkertijd vervaardigde reguliere onderprothese i.c.m. een bovenprothese op implantaten kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%

 

Vergoeding gedeeltelijke prothese

Een gedeeltelijke prothese, waarbij nog wel eigen tanden in de kaak aanwezig zijn, wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.

De kosten voor een partiële prothese of een frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende (tandarts)verzekering. 

Reparatie / Rebasing

  • Volledige prothese of implantaat gedragen prothese:  wordt voor 90% uit de basisverzekering vergoedt. Er geldt een eigen bijdrage van 10%

  • Gedeeltelijke prothese: Vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk of geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

 

Laat u niet verrassen

Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht vanaf 250,-) bij de eigen verzekeraar na te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering.
Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich hierover goed te laten informeren.

 

 

 

 

* Het kan voorkomen dat de tandprotheticus een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er van tevoren geen machtiging te worden aangevraagd.

bottom of page