top of page

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over (het werk van) een behandelaar, bespreekt u dit dan het met hem of haar. Komt u er niet uit met de behandelaar, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan een objectief orgaan dat snel duidelijkheid geeft over het vervolg. Dat is de informele Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie van de ONT.

Die bemiddelt tussen klant en tandprotheticus.

De commissie probeert de kwestie op te lossen en te voorkomen dat de zaak naar een andere commissie gaat – de onafhankelijke Klachtencommissie – en het een juridische affaire wordt. Laatstgenoemde Klachtencommissie, die kan besluiten tot sancties en in het uiterste geval een royement, komt alleen in actie bij zeer ernstige zaken. Dat is nauwelijks nodig gebleken in de historie van de ONT.

Het bestaan van de Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie onderstreept de ambitie van de ONT en haar leden om kwaliteit, professionaliteit en klantvriendelijkheid te bieden.

Wilt u weten wat de procedure is voor het indienen van een klacht, kijkt u dan op de website van het ONT http://www.ont.nl/klachten/procedure

bottom of page