top of page

Praktijk informatie

Niet nagekomen afspraak

Helaas gebeurt het regelmatig dat een patiënt zijn afspraak niet tijdig afzegt of helemaal niet op de afspraak verschijnt. Dit is een vervelende situatie voor zowel zorgverlener als patiënt. Naast het feit dat geplande zorg niet door kan gaan is er door de patiënt een deel van de praktijkorganisatie gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt en wel gepaard gaat met (doorlopende) kosten.

Kosten
De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald hoe verrichtingen gedeclareerd moeten worden bij de zorgverzekeraar en de patiënt. Ook voor het niet nakomen, of niet tijdig afzeggen, van een afspraak heeft de NZA richtlijnen opgesteld. Code c90 mag gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur van tevoren is afgezegd. Er mag tot 100 % procent van de gemiste omzet in rekening gebracht worden.

Bij Prothista dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en hanteren wij standaard de kosten van €1,- per minuut van uw gemiste afspraak. De meeste afspraken duren 15-30 minuten. 

 

Het kan natuurlijk gebeuren dat een patiënt ziek is of door overmacht niet kan komen. Hiervoor wordt dan éénmalig een uitzondering gemaakt en brengen wij uit coulance geen kosten in rekening.

Wij zijn van mening dat wij hiermee de patiënt tegemoetkomen in onze regeling voor het afzeggen van afspraken en hopen dan ook op uw begrip als u gevraagd wordt om de gemaakte kosten, voor de door u gereserveerde tijd, te vergoeden. Deze regeling staat vermeld op onze afspraakkaartjes en op onze website.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 24-uur van tevoren te verplaatsen. 

Hebben wij uw emailadres? Dan ontvangt u van ons een afspraakbevestiging. Deze e-mail is een service voor onze patiënten en ontslaat een patiënt niet van de eigen verantwoordelijkheid. Aan de balie wordt ook een afspraakkaart aangeboden waarvan u gebruik kunt maken.

bottom of page